જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 2: મનુષ્યની આંખ અને રંગબેરંગી જગત

500 possible mastery points

આ એકમ વિશે

આપણી આંખની અંદર શું છે? તેઓ કેવી રીતે કામ કરે છે? કેટલાંક લોકો ચશ્મા કેમ પેહરે છે? તારાઓ શા માટે ટમટમે છે? આ પ્રકરણમાં, આપણે આપણી આંખોનું કામ અને તેમની ખામીના અન્વેષણ કરવા માટે વક્રીભવનના નિયમોનો ઉપયોગ કરીશું. આપણે શીખીશું કે વિવર્તન કેવી રીતે મેઘધનુષ બનાવે છે અને વાદળી આકાશ કેવી રીતે બનાવે છે.

મહાવરો

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 500 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!