જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ન્યુટનનો પ્રિઝમને લઇ પ્રયોગ

સર આઈઝેક ન્યૂટને પ્રાયોગિક રીતે સાબિત કર્યું કે શ્વેત પ્રકાશ મેઘધનુષ્યના બધા જ રંગોનો બનેલો છે તે સમજીએ.  Mahesh Shenoy દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ