જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આ એકમ વિશે

ભૌતિકશાસ્ત્ર પરિમાણાત્મક વિજ્ઞાન છે, ભૌતિક રાશિઓના જથ્થા પર આધારિત છે. માપન કરવાની જુદી જુદી રીત જોઈએ.