If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બળ અને ઢોળાવ સમતલ

સમસ્યા

m દળવાળા બૉક્સને ઘર્ષણરહિત રેમ્પ પર સ્થિર અવસ્થામાંથી છોડવામાં આવે છે. રેમ્પનો ખૂણો θ છે.
લંબ બળનું મૂલ્ય શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: