જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પાવર અને ઊર્જાને સંબંધિત કરવું

સમસ્યા

સોનિયા PS પાવર સાથે સીડી ચડે છે. બોબ બમણા પાવર સાથે તે જ સમાન સીડી બમણા સમયમાં ચડે છે.
બોબની ઊર્જામાં થતા કુલ ફેરફારની ΔEB ની સરખામણી સોનિયાના ΔES સાથે કઈ રીતે કરી શકાય?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: