જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: ધોરણ 11 ભૌતિક વિજ્ઞાન (ભારત) > Unit 10

Lesson 9: સ્થિતિસ્થાપક અને અસ્થિતિસ્થાપક અથડામણ

અસ્થિતિસ્થાપક અને સ્થિતિસ્થાપક અથડામણના ગુણધર્મો

સમસ્યા

જયારે m દળવાળું ગાડું 1 ઝડપ v0 સાથે +x-દિશામાં મુસાફરી કરી રહ્યું હોય ત્યારે તે 2m દળવાળા ગાડાં 2 સાથે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે છે જે સ્થિર છે.
અથડામણ બાદ બંને ગાડાંનો વેગ શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: