જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: ધોરણ 11 ભૌતિક વિજ્ઞાન (ભારત) > Unit 12

Lesson 1: ન્યૂટનનો ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ

કક્ષીય ઝડપ પર દળની અસર

કક્ષીય ઝડપ પર દળની કેવી અસર થાય છે તે સમજવા પ્રશ્નનું ઉદાહરણ.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ