If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

કોણીય વેગમાનની ગણતરી

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

0, point, 10, comma, start text, k, g, end text દડાને v, equals, 2, point, 0, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction ઝડપે સ્થિર રાખેલી દોરી કે જે O અક્ષના એક છેડે ફરી શકે ત્યાં ફેંકે છે. દડો દોરી સાથે O થી r, equals, 1, point, 5, start text, m, end text અંતરે નીચે પ્રમાણે અથડાય છે.
લાકડી સાથે અથડાયા પહેલા O અક્ષ પર કોણીય વેગમાન શું મળે?
યામ પદ્ધતિ નો ઉપયોગ કરીને જવાબ આપો જ્યા સંઘાણી દિશા ધન છે.
તમારા જવાબને બે સાર્થક અંક સુધી ફેરવો.
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
start fraction, start text, k, g, end text, dot, start text, m, end text, squared, divided by, start text, s, end text, end fraction
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?