જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ચાકગતિમાં જડત્વનું અનુમાન લગાવવું

સમસ્યા

અમી પાસે ઘન બોલ અને પોલો બોલ છે, અને તે દરેકને તેના પરિભ્રમણ અક્ષની આસપાસ ફેરવવા માંગે છે. તેમની પાસે સમાન દળ અને ત્રિજ્યા છે.
કયા પદાર્થ પાસે ચાકગતિમાં જડત્વ વધુ છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: