જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

તણાવ બળ

ડેવિસ તણાવ બળ શું છે, તેના માટે કઈ રીતે ઉકેલી શકાય, અને તણાવ બળને સમાવતા કેટલાક સામાન્ય ખ્યાલો સમજાવે છે. David SantoPietro દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ