If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

જો તમે વેબ ફિલ્ટરની પાછળ હોવ, તો કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે ડોમેન્સ *.kastatic.org અને *.kasandbox.org અનબ્લોક થયા છે.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંખ્યારેખા પર નજીકના 10 અથવા 100 માં ફેરવો

સમસ્યા

નજીકના દશકમાં start color #e84d39, start text, A, end text, end color #e84d39 નું મુલ્ય શું મળે?
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3, slash, 5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7, slash, 4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1, space, 3, slash, 4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12, space, start text, p, i, end text અથવા 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
નજીકના સોમાં start color #e84d39, start text, A, end text, end color #e84d39 નું મુલ્ય શું મળે?
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3, slash, 5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7, slash, 4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1, space, 3, slash, 4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0, point, 75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12, space, start text, p, i, end text અથવા 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
અટકી ગયા?
અટકી ગયા?