જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બહુપદીને ઉમેરો (પરિચય)

સમસ્યા

ઉમેરો.
તમારો જવાબ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં એક વિસ્તૃત પદાવલિ હોવી જોઈએ.
(t3+5t26t)+(8t28t)=